Brenselceller og hydrogen

For optimal bruk av fornybar energi er energilagring en hovedutfordring. Dette gjelder både for transport og stasjonære anvendelser. De mest aktuelle formene for energilagring er hydrogen og batterier. Den langsiktige løsningen for hydrogen er lagring i faste materialer, såkalte metallhydrider.

Sammen har IFE og UiO en internasjonalt ledende aktivitet, og spesielt innen syntese, teoretisk modellering og avansert karakterisering av materialer for hydrogenlagring basert på lette grunnstoffer som bor, magnesium og aluminium.

Innen batteriteknologi er aktivitetene primært knyttet til Li-ion batterier med spesielt fokus på å forbedre anode og katode materialer. Det arbeides også med tynnfilmbatterier laget med Atomic Layer Deposition. Det er videre aktiviteter på metallhydridbatterier.

IFE og UiO besitter samlet sett et stort arsenal av utstyr og metoder for syntese og avansert karakterisering av energimaterialer, samt kompetanse og metodikk for modellering av stabilitet, reaktivitet og elektroniske egenskaper for komplekse forbindelser og overflater.

Felles forskningsprosjekter pr mai 2013

  • Nano-materials for improved lithium batteries (NanoMILiB)
  • Hydrogen storage in novel boron-based compounds
Publisert 19. juni 2013 12:16 - Sist endret 25. okt. 2019 09:38