Flerfasestrømning

Flerfasestrømning er transport av gass og væsker som kan inneholde dråper, bobbler og partikler med forskjellig tetthet og størrelser. Forskning innenfor dette temaet har stor gjennomslagskraft innenfor petroleumsindustrien. Prediksjon og beregninger innen væskestrømning er viktig for å oppnå en effektiv og sikker produksjon av hydrokarboner.

Eksperimentell forskning er utført ved Hydrodynamisk laboratorium, Matematisk institutt ved Universitet i Oslo. PIV/PTV blir benyttet for å måle kinematikk og flere forskjellige systemer er tilgjengelig - både med høy oppløsning i tid og rom. “High speed” systemer kan benyttes for å måle turbulens med mulighet for 7500 hastighetsfelt per sekund ved full oppløsning (maks 1.000.000fps ved redusert oppløsning) .

Felles forskningsprosjekter

  • Experimental and numerical investigation of the shear-stress at or close to the interface in two-phase flow.
  • PIV/PTV techniques for use in multi-phase flow.
  • Time-resolved combined DPIV/PTV measurements of multi-phase turbulent flow.
  • Optimization of PIV measurements using synthetic images representing a fully turbulent pipe flow.
Publisert 19. juni 2013 12:17 - Sist endret 26. sep. 2022 15:35