Kjerneenergi og Nukleærmedisin

Forskningsfeltene kjerneenergi og nukleærmedisin dreier seg om å dra nytte av energien som frigjøres gjennom forskjellige reaksjoner i atomkjernene. Energien fra atomkjernene kan brukes til alt fra medisinsk diagnostikk og behandling, til grunnforskning på materialer eller produksjon av energi. IFE og UiO har både omfattende kompetanse, komplementær infrastruktur og stor bredde innen disse forskningsfeltene

For å benytte det fremste innen medisinsk terapi og diagnostikk kreves det i dag utstrakt bruk av nukleære metoder. Radioaktive legemidler brukes til å se inn i kroppen og påvise blant annet kreft. IFE har jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og har en unik kompetanse på området. 

Publisert 19. juni 2013 12:18 - Sist endret 19. juni 2013 12:38