Nukleærteknologi

For å benytte det fremste innen medisinsk terapi og diagnostikk kreves det i dag utstrakt bruk av nukleære metoder. Radioaktive legemidler brukes til å se inn i kroppen og påvise blant annet kreft. IFE har jobbet med radioaktive legemidler siden 1950-tallet, og har en unik kompetanse på området. 

 

Bilde fra PET-scanning

Radioaktive legemidler brukes til nukleærmedisinske undersøkelser ved sykehus, enten til diagnostikk eller til behandling av sykdom. I dag er det 25 sykehus i Norge som har nukleærmedisinsk aktivitet. 1-2% av den norske befolkningen gjennomgår nukleærmedisinske undersøkelser årlig.

Det ligger et betydelig samarbeidspotensiale for IFE og UiO innen utvikling av radioaktive legemidler både til diagnostikk (PET) og til behandling. IFE kan bidra med både produksjonsmuligheter for nye radionuklider i forskningsreaktoren JEEP II, samtidig med sin radiofarmasøytiske kompetanse og sine spesialutrustede fasiliteter. UiO på sin side innehar en betydelig kompetanse innen kjernekjemi og kjernefysikk (SAFE), samt den viktige infrastrukturen med og rundt syklotronen.

IFE har i dag et samarbeid med UiO v Farmasøytisk institutt knyttet til undervisning av farmasistudenter i faget Radiofarmasi (del av FRM 3000). IFE vil i samarbeid med UiO ha en masterstudent i farmasi i 2012, der arbeidet vil være fokusert på medisinsk bruk av reaktorproduserte radionuklider. 

Fagfelt nukleærmedisin

Radioaktive legemidler brukes til nukleærmedisinske undersøkelser ved sykehus, enten til diagnostikk eller til behandling av sykdom. I dag er det 25 sykehus i Norge som har nukleærmedisinsk aktivitet. 1-2% av den norske befolkningen gjennomgår nukleærmedisinske undersøkelser årlig.

Radioaktive legemidler består vanligvis av en radioaktiv isotop bundet til et bærermolekyl. Radioisotopen utgjør den virksomme delen, mens bærermolekylet bringer radioaktiviteten til det organ eller organsystem som skal behandles (partikkelstråling) eller undersøkes (gammastråler).

I de senere årene har radiofarmaka basert på positronemitterende radionuklider – PET radiofarmaka, fått en økende bruk også i Norge. PET/CT (computertomografi) har vært den hurtigst voksende billeddiagnostiske metoden på verdensbasis det siste tiåret. I Norge ble PET-undersøkelser introdusert i 1997-1998, med produksjon og anvendelse av 18F-Fludeoksyglukose (FDG), mens det første norske PET-senteret ble åpnet i Oslo først i 2006. I perioden 1998 – 2006 samarbeidet UiO og IFE om produksjon og distribusjon av 18F-FDG til Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Syklotronen ved Fysisk Institutt ved UiO, som eneste norske syklotron, var en viktig produsent av radionukliden 18F-fluor. IFE, med sin mer enn 50 års lange erfaring innen radiofarmakaproduksjon, stod for produksjon (syntese og formulering), kvalitetskontroll og distribusjon av 18F-FDG til bruk på pasienter. Dette la mye av grunnlaget for videre utvikling av PET i Norge.

I dag har PET senteret i Oslo (Norsk Medisinsk Syklotronsenter NMS og GE Healthcare) og PET-senteret i Bergen (Haukeland sykehus) tatt over produksjon av 18F-FDG. IFE ivaretar produksjon av radiofarmaka som ikke er kommersielt tilgjengelig, også PET-radiofarmaka, og har en intensjonsavtale med NMS knyttet til deres egen PET-virksomhet.
IFE skal være et kompetansesenter for håndtering av radiofarmaka i Norge, og samtidig som de sørger for kontroll og distribusjon av radioaktive legemidler til det norske markedet, bygges det opp en økende kompetanse på produksjon av radioaktive legemidler basert på PET-radionuklider (til diagnostikk) og basert på alfa og beta-strålende radionuklider (til behandling).

Det ligger et betydelig samarbeidspotensiale for IFE og UiO innen utvikling av radioaktive legemidler både til diagnostikk (PET) og til behandling. IFE kan bidra med både produksjonsmuligheter for nye radionuklider i forskningsreaktoren JEEP II, samtidig med sin radiofarmasøytiske kompetanse og sine spesialutrustede fasiliteter.
UiO på sin side innehar en betydelig kompetanse innen kjernekjemi og kjernefysikk (SAFE), samt den viktige infrastrukturen med og rundt syklotronen.

IFE har i dag et samarbeid med UiO v Farmasøytisk institutt knyttet til undervisning av farmasistudenter i faget Radiofarmasi (del av FRM 3000).
IFE vil i samarbeid med UiO ha en masterstudent i farmasi i 2012, der arbeidet vil være fokusert på medisinsk bruk av reaktorproduserte radionuklider.
Det ligger et betydelig potensiale for å utvide undervisningssamarbeidet mellom IFE og UiO.

Publisert 6. des. 2011 15:09 - Sist endret 25. okt. 2019 09:41