English version of this page

UiO Data Science

UiO Data Science er et samlingspunkt for forskere i og brukere av data science. Forskingsaktiviteten på feltet foregår hovedsaklig på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, men også andre fakulteter, institutter, sentre og prosjekter er aktivt involverte.

Hensikten med disse sidene er å samle informasjon om data science-relaterte aktiviteter, forskning, kurs og kompetanse på Universitetet i Oslo. Sidene er rettet mot studenter og forskere, såvel som lekfolk med interesse for verdiskaping knyttet til store, komplekse datasett i offentlig og privat sektor.

Data Science-nettverk

Data Science er et aktivt forskningsfelt som knytter sammen flere fakulteter og institutter. I tillegg er det mange forskere ved Universitetet i Oslo som anvender Data Science i sitt arbeid. Universitetet har også eksterne partnere som forsker på og anvender Data Science.

Data Science-studier

Universitetet i Oslo byr på mange muligheter for den som ønsker en utdanning og karriere innen Data Science. Vi tilbyr et bredt utvalg av emner i Data Science og relaterte disipliner.

Bachelorprogrammet Matematikk med informatikk tilbyr en spesialisering i Data Science. Vi har også et masterprogram i Data Science.

Rådgivningstjeneste

DataScience@UiO Advisory Service er en rådgivningstjeneste for studenter og ansatte på UiO. Vi tilbyr gratis rådgivningsmøter hvor vi hjelper deg å komme i gang med å løse dine DataScience-problemer.

Rådgivningstjenesten er drevet av DataScience@UiO Innovation Cluster i samarbeid med BigInsight og SIRIUS. Vår rådgivningsgruppe består av stipendiater fra DataScience@UiO og erfarne forskere fra BigInsight og SIRIUS.

Nyheter / Blogg

 • UiO hiring Data Scientist for Associate Professorship 9. apr. 2019 12:52

  UiO is hiring an associate professor in Statistics and Data Science with emphasis on Machine Learning.

 • matematikk-informatikk-630x180 Applicants flock to Data Science Master 30. apr. 2018 12:33

  The numbers are in. 222 students have applied to the Data Science master program, 133 of them with the Data Science program at their first choice.

 • sirius-logo-clean400-1 SIRIUS has an important role to play in data science 1. mars 2018 12:19

  Successful data science requires a mixture of statistics, computer science and domain knowledge. In DataScience@UiO, we bridge the first of these gaps by bringing statisticians and computer scientists from the Factulty of Mathematics and Natural Sciences together, and the other by bringing in industry-heavy research centers such as BigInsight and SIRIUS. In this blog-post, I want to say something about why I believe SIRIUS has a very important role to play in the current and future data science engagement at the University of Oslo.

 • alan-turing-institute Sir Adrian Smith to Lead the Alan Turing Institute 24. jan. 2018 13:21

  Professor Sir Adrian Smith of the Royal Society has been appointed Institute Director for the Alan Turing Institute.