English version of this page

UiO Data Science

UiO Data Science er et samlingspunkt for forskere i og brukere av data science. Forskingsaktiviteten på feltet foregår hovedsaklig på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, men også andre fakulteter, institutter, sentre og prosjekter er aktivt involverte.

Hensikten med disse sidene er å samle informasjon om data science-relaterte aktiviteter, forskning, kurs og kompetanse på Universitetet i Oslo. Sidene er rettet mot studenter og forskere, såvel som lekfolk med interesse for verdiskaping knyttet til store, komplekse datasett i offentlig og privat sektor.

Data Science-nettverk

Data Science er et aktivt forskningsfelt som knytter sammen flere fakulteter og institutter. I tillegg er det mange forskere ved Universitetet i Oslo som anvender Data Science i sitt arbeid. Universitetet har også eksterne partnere som forsker på og anvender Data Science.

Data Science-studier

Universitetet i Oslo byr på mange muligheter for den som ønsker en utdanning og karriere innen Data Science. Vi tilbyr et bredt utvalg av emner i Data Science og relaterte disipliner.

Bachelorprogrammet Matematikk med informatikk tilbyr en spesialisering i Data Science. Vi har også et masterprogram i Data Science.

Rådgivningstjeneste

DataScience@UiO Advisory Service er en rådgivningstjeneste for studenter og ansatte på UiO. Vi tilbyr gratis rådgivningsmøter hvor vi hjelper deg å komme i gang med å løse dine DataScience-problemer.

Rådgivningstjenesten er drevet av DataScience@UiO Innovation Cluster i samarbeid med BigInsight og SIRIUS. Vår rådgivningsgruppe består av stipendiater fra DataScience@UiO og erfarne forskere fra BigInsight og SIRIUS.

Arrangementer

Error: /english/research/about/centre-focus/innovation/data-science/events/ does not exist

Nyheter / Blogg

Error: /english/research/about/centre-focus/innovation/data-science/news-blog/?vrtx=feed does not exist