English version of this page

Infomøte: Utlysning forskningsprosjekter i Digitalt Liv

Programmet Bioteknologi for verdiskapning (Biotek2021) i Forskningsrådet lyser ut nye forskningsprosjekter i Digitalt Liv som vil inngå i Senter for Digitalt Liv Norge (DLN). I den forbindelse holdes det et informasjonsmøte for potensielle søkere fra UiO og OUS.

Utlysning publiseres på Forskningsrådets sider i juni. Søknadsfrist er 12. september 2018. Rammen antas å være opptil 20 millioner kroner per prosjekt over 2-5 år, totalt bevilges trolig 80 millioner kroner.  

For å estimere deltager, bevertning, og for å følge opp med relevant informasjon om utlysningen er det fint om du registrer din deltagelse: 

Meld deg på

Program:

13.45: Kaffe og lett servering
14.00: Innledning v/Viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset
14.10: «Initiativet Digitalt Liv og Senter for Digitalt Liv Norge» v/ Styreleder DLN og forskningsdekan Finn-Eirik Johansen (MN)
14.25: «Å søke og drive et Digital Liv prosjekt» v/ Prosjektlederne for DigiBrain - Marianne Fyhn (IBV,MN), og Biozement2.0 – Anja Røyne (FI,MN)
14.55: «Hva kjennetegner et Digitalt Liv prosjekt?» v/ Koordinator i DLN Gunnar Dick (MN)
15.10: «Innovasjon og industrisamarbeid i DLN» v/ Koordinator i DLN Tove J. Evjen (Med)
15.30: Diskusjon og spørsmål

 

Digitalt Liv forskningsprosjekt et transdisiplinære prosjekter hvor beregningsorienterte metoder nyttes på biologiske problemstillinger. Problemstillingen og aktiviteten i prosjektet skal kobles til en samfunnsutfordring. Se mer om senteret, våre 12 prosjekter og 9 partner prosjekter.
 

Publisert 1. juni 2018 10:06 - Sist endret 1. juni 2018 10:22