English version of this page

UiO Data Science

UiO Data Science er et samlingspunkt for forskere i og brukere av data science. Forskingsaktiviteten på feltet foregår hovedsaklig på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, men også andre fakulteter, institutter, sentre og prosjekter er aktivt involverte.

Hensikten med disse sidene er å samle informasjon om data science-relaterte aktiviteter, forskning, kurs og kompetanse på Universitetet i Oslo. Sidene er rettet mot studenter og forskere, såvel som lekfolk med interesse for verdiskaping knyttet til store, komplekse datasett i offentlig og privat sektor.

Data Science-nettverk

Data Science er et aktivt forskningsfelt som knytter sammen flere fakulteter og institutter. I tillegg er det mange forskere ved Universitetet i Oslo som anvender Data Science i sitt arbeid. Universitetet har også eksterne partnere som forsker på og anvender Data Science.

Data Science-studier

Universitetet i Oslo byr på mange muligheter for den som ønsker en utdanning og karriere innen Data Science. Vi tilbyr et bredt utvalg av emner i Data Science og relaterte disipliner.

Fra høsten 2017 vil bachelorprogrammet Matematikk med informatikk tilby en spesialisering i Data Science. Fra høsten 2018 vil det også starte opp et masterprogram i Data Science.

Rådgivningstjeneste

Vi planlegger å opprette en Data Science-rådgivningstjeneste i 2018. Tjenesten vil bli gratis, og tilgjengelig for alle forskere på Universitetet i Oslo. Vi vil gi råd om innsamling, prosessering og analyse av data.

Nyheter / Blog

 • BigInsight Day 2017 14. nov. 2017 12:02

  On the 31st of October, all BigInsight partners met at the offices of Skatteetaten to share recent developments and plans for the road ahead.

 • Honorary Doctors with ties to SIRIUS and BigInsight 5. sep. 2017 13:33

  Ian Horrocks (University of Oxford) and Sylvia Richardson (Cambridge University) have received Honorary Doctorates at the University of Oslo. The two Honorary Doctors have close ties to SIRIUS and BigInsight respectively.

 • Big Party at Realfagsbiblioteket - Data Science Evening June 16th 21. juni 2017 23:42

  Almost 150 people gathered in Realfagsbiblioteket in the evening of Friday June 16th, celebrating several happy and exciting data science events at the University of Oslo.

 • BigInsight and SIRIUS publish annual reports for 2016 8. mai 2017 11:58

  Annual reports from the data oriented SFIs BigInsight and SIRIUS have been published on the centres' websites. Both centres have seen much promising activity during their respective first full calendar years of operation.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer