Innovasjon ved fakultetet

Universitetet i Oslo bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennom en innovasjonssatsing har vi satt av 100 millioner kroner for å øke vår innovasjonsevne og for økt vekselvirkning med næringslivet.

Innovasjonssatsingen realiseres som innovasjonsklynger og styrking av aktiviteten i Endringsmiljøene. I 2016-2017 ansatte vi 30 stipendiater og postdoktorer på utvalgte forskning og innovasjonsprosjekter. Målsetningen er langsiktig styrking av koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling. Les mer om bakgrunnen for innovasjonssatsingen.

Innovasjonsklynger:

Styrking av Endringsmiljøer:

Publisert 14. jan. 2016 15:51 - Sist endret 14. mai 2018 09:53