Tematiske satsingsområder

MN-fakultetet er organisert i ni sterke, disiplinbaserte institutter og med fire tematiske satsingsområder som går på tvers av disse. For hvert satsingsområde er det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet med den faglige utviklingen av det enkelte området.

Illustrasjon av de fire satsingsområdene

Publisert 5. juni 2013 15:46 - Sist endret 25. apr. 2019 10:41