Tematiske satsingsområder

Det matematisk-naturvitenskapelige fakulteter organisert i ni sterke, disiplinbaserte institutter og med fire tematiske satsingsområder som går på tvers av disse. For hvert satsingsområde er det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet med den faglige utviklingen av det enkelte området.

Publisert 5. juni 2013 15:46 - Sist endret 4. sep. 2019 15:38