Digitalisering og beregningsorientert vitenskap

mann trykker på en skjerm

Fremtiden blir smart kobling av det nyeste innen IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

Sensorene i kroppen vil kunne kobles til fremtidens internett. Mulighetene er enorme. Nå kommer sensorer som overvåker miljøet, måler blodsukkeret under huden og sjekker om eldre klarer å holde seg oppreist. 

Partikkelterapi 

Et viktig eksempel på banebrytende teknologi er partikkelterapi mot kreft. Etter årelang kamp skal Oslo universitetssykehus få et behandlingssenter. Dette senteret skal ha et tett forskningssamarbeid med partikkelfysikerne på Fysisk institutt. 

Objektorientering

En av Norges mest betydningsfulle innovasjoner er utviklingen av det objektorienterte programmeringsspråket Simula. Objektorientering er blitt den viktigste teknikken for å utvikle ny programvare. 

Metoder for robust programvare

I løpet av de siste årene har forskere ved Institutt for informatikk utviklet nye metoder og verktøy for utvikling av robust programvare, som skal fungere over internett og på ulike plattformer. 

Tungregning

Fakultetet har også en rekke forskningsmiljøer som utvikler teorier, metoder og verktøy for store beregninger på noen av verens kraftigste datamaskiner. 

Beregningsorientert utdanning

Beregninger blir stadig viktigere innen flere fagfelt. UiO har, som det første universitetet i verden, innført undervisning der nybegynnerstudentene i realfag lærer avanserte beregninger på datamaskinen for å eksperimentere med virkeligheten. Simuleringer er allerede blitt en viktig del av undervisningen i de tunge realfagene. Nå skal simuleringene inn i livsvitenskapen. 

Utdanningen kalles "Computers in Science Education" og har fått både nasjonale priser og stor internasjonal oppmerksomhet. 

Enheter involvert i digitalisering og beregningsorientert vitenskap

Tematiske satsingsområder

Digitalisering og beregningsorientert vitenskap er et av fire tematiske satsingsområder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

De andre er: 

Apollon realfag spesial

Spesialutgave av forskningsmagasinet Apollon med forskningsnyheter fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.