Energi og materialer

Nye materialer kan revolusjonere fremtidens energiløsninger. UiO forsker både på bedre solceller, miljøvennlige brenselceller og sensorer som bruker mindre energi.

maleri av en finger som lynet slår ned i

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forsker på funksjonelle materialer som gjør det mulig å produsere mye mer miljøvennlig energi i fremtiden.

Solceller

Solceller blir stadig viktigere for å dekke energibehovet i samfunnet. Forskere ved UiO leter nå etter nye materialer som gjør det mulig å fange opp en større del av solspekteret. Solcellene skal dessuten bli mye tynnere – og billigere.

Batterier

Materialforskningen er også viktig for miljøvennlige biler. For at elektriske biler skal ta av, er det viktig med enda bedre batterier. Dagens batterier tar for mye plass. Den dagen batteriene veier mindre, vil bilene bruke mindre energi på å frakte dem. Kjemikere på UiO har tatt i bruk nanoteknologi for å lage fremtidens batterier, der hvert lag i batteriet er én nanometer tykk.

Brenselceller

UiO-forskere utvikler også nye materialer til brenselceller som skal produsere elektrisk energi ved å forbrenne hydrogen i en elektrokjemisk prosess. Avfallet er rent vann.

Katalysatorer

Norge har mye naturgass. UiO-forskere har laget en katalysator som gjør det mulig å omdanne naturgass til drivstoff uten CO2-utslipp. Nå utvikler kjemikere nye katalysatorer som bruker CO2som byggestein i polymerindustrien. Da blir det mindre COutslipp til atmosfæren.

Matematiske modeller

Også matematikerne er opptatt av energi. Nye matematiske modeller ved UiO viser hvordan det er mulig å tjene penger på strømmarkedet.

Tematiske satsingsområder

Energi og materialer er et av fire tematiske satsingsområder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

De andre er:

Apollon realfag spesial

Spesialutgave av forskningsmagasinet Apollon med forskningsnyheter fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.