Livsvitenskap - Life Science

Realister har gått i kompaniskap med medisinere om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Mer enn tusen forskere ved UiO er involvert i Livsvitenskap, en vitenskap som dekker hele spekteret fra å lage bedre medisin og forlenge livet, til å forstå biologisk mangfold og lære mer om evolusjonens uløste mysterier.

"Med livsvitenskap kan vi oppdage sykdommer tidligere, forebygge kreft og alzheimers sykdom, og vi vil i større grad kunne ta hensyn til individuelle forskjeller og skreddersy medisinen til den enkelte pasient.

Ved å avdekke de underliggende, molekylære prosessene som alt liv springer ut ifra, har livsvitenskapen endret medisinen som fag og revolusjonert vår forståelse av liv. Livsvitenskapen kan med andre ord bedre medisinen og forlenge livet. Et stort gjennombrudd var kartleggingen av menneskets genom, det vil si oppskriften på mennesket. Men det er en oppskrift vi knapt forstår. Vi er fortsatt bare i begynnelsen."

Odd Stokke Gabrielsen, Institutt for biovitenskap

Livsvitenskapen er et sterkt samarbeid mellom medisin og en rekke realfag som biologi, molekylærbiologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, farmasi og nanoteknologi.

"Realfagene ved UiO dekker hele bredden i livsvitenskap. Ingen andre norske universiteter har den samme bredden som oss. Fakultetet skal bli det nasjonale tyngdepunktet for både den humane medisinen og for den biologiske forståelsen av livet. Da er tungregninger svært viktige. "

Svein Stølen, tidligere forskningsdekan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Livsvitenskapen kan bli en viktig bærebjelke i samfunnsøkonomien. OECD slår fast at livsvitenskapen vil endre økonomien i det 21. århundre.

Bioøkonomien vil være en av de betydeligste vekstindustriene fremover, og vil bety mye for miljøet og matforsyningen.

Studier der du lærer mer om livsvitenskap

Nytt bygg for livsvitenskap

Universitetet i Oslo planlegger et nytt livsvitenskapsbygg nedenfor ring 3, mellom Blindern og Rikshospitalet. Statsbygg er byggherre.

 

Våre satsingsområder

Livsvitenskap er et av fire tematiske satsingsområder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

De andre er: