Innovasjonshistorier fra MN-fakultetet

Tema: Innovasjon

Hva er innovasjon? Innovasjon er et begrep som stammer fra det latinske ordet «innovare», som betyr fornye eller å lage noe som er nytt. 

I motsetning til forskning, som kortfattet kan beskrives som systematisk og åpen utvikling av ny kunnskap, knyttes gjerne begrepet innovasjon til utvikling av nye produkter og tjenester som noen vil betale for. 

Universitetet i Oslo (UiO) bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN-fakultetet). 

 

FORNY StudENT: Innovasjonsstøtte til studenter

Forskningsrådet lanserer programmet FORNY StudENT. Programmet skal bidra til at masterstudenters forskning kan gi nye bedrifter eller samfunnsnytte. Studenter kan få inntil en million kroner i stipend.

Innovasjonssatsingen på fakultetet

Med innovasjonssatsingen jobber fakultetet for langsiktig styrking av koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling.