Innovasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

illustrasjon av et hode fylt med tannhjul

Universitetet i Oslo er rangert av Thomson Reuters som Norges mest innovative universitet.  

Universitetet i Oslo bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Gründerskolen

Et prisvinnende sommerprogram hvor du lærer om entreprenørskap og forretningsutvikling i noen av verdens beste innovasjonsmiljøer.

Sosialt entreprenørskap

Et sommerprogram hvor målet er å skape en bærekraftig bedrift som løser et sosialt problem.

Master i entreprenørskap

Toårig masterprogram hvor man lærer verktøy innen entreprenørskap for å møte framtidens næringsliv.

Emner innen innovasjon og entreprenørskap

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys mange emner innen innovasjon og entreprenørskap, både på bachelor- og masternivå.

FORNY StudENT

FORNY StudENT er et innovasjonsprogram som skal bidra til at masterstudenters forskning kan gi nye bedrifter eller samfunnsnytte. Studenter kan få inntil en million kroner i stipend.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle og styrke kompetanse innen innovasjon og verdiskaping på høyt internasjonalt nivå. Det er sterk konkurranse om SFI-status, Norges forskningsråd står bak ordningen.

Innovasjonssatsingen på fakultetet

MN-fakultetet jobber for langsiktig styrking av koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling. Denne innovasjonssatsingen realiseres som innovasjonsklynger og styrking av aktivitetene i Endringsmiljøene.

Senter for Digitalt Liv Norge

Et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. MN-fakultetet deltar i senteret, både innen forskningen og ledelses- og nettverksprosjektet.

UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse og styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter. UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. MN-fakultetet jobber tett med denne satsingen.

Innovasjonshistorier fra MN-fakultetet

Fakultetets innovasjonspriser

Våre forskere har vunnet flere av UiOs innovasjonspriser. 

Innovasjon ved UiO – kunnskap i bruk

Forskning er grunnlag for nye løsninger på viktige behov i samfunnet. Les mer om innovasjonsarbeidet ved UiO.