Innovasjon ved MN-fakultetet

illustrasjon av et hode fylt med tannhjul

Hva er innovasjon? Innovasjon er et begrep som stammer fra det latinske ordet «innovare», som betyr fornye eller å lage noe som er nytt.

I motsetning til forskning, som kortfattet kan beskrives som systematisk og åpen utvikling av ny kunnskap, knyttes gjerne begrepet innovasjon til utvikling av nye produkter og tjenester som noen vil betale for.

Universitetet i Oslo (UiO) bygger sin virksomhet på fire pilarer; forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN-fakultetet).

Gründerskolen

Et prisvinnende sommerprogram hvor du lærer om entreprenørskap og forretningsutvikling i noen av verdens beste innovasjonsmiljøer.

Sosialt entreprenørskap

Et sommerprogram hvor målet er å skape en bærekraftig bedrift som løser et sosialt problem.

Master i entreprenørskap

Toårig masterprogram hvor man lærer verktøy innen entreprenørskap for å møte framtidens næringsliv.

Emner innen innovasjon og entreprenørskap

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys mange emner innen innovasjon og entreprenørskap, både på bachelor- og masternivå.

FORNY StudENT

FORNY StudENT er et innovasjonsprogram som skal bidra til at masterstudenters forskning kan gi nye bedrifter eller samfunnsnytte. Studenter kan få inntil en million kroner i stipend.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle og styrke kompetanse innen innovasjon og verdiskaping på høyt internasjonalt nivå. Det er sterk konkurranse om SFI-status, Norges forskningsråd står bak ordningen.

Innovasjonssatsingen på fakultetet

MN-fakultetet jobber for langsiktig styrking av koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling. Denne innovasjonssatsingen realiseres som innovasjonsklynger og styrking av aktivitetene i Endringsmiljøene.

Senter for Digitalt Liv Norge

Et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. MN-fakultetet deltar i senteret, både innen forskningen og ledelses- og nettverksprosjektet.

UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse og styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter. UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. MN-fakultetet jobber tett med denne satsingen.

Innovasjonshistorier fra MN-fakultetet

Fakultetets innovasjonspriser

Våre forskere har vunnet flere av UiOs innovasjonspriser. 

Innovasjon ved UiO

Universitetet i Oslo ligger på 32. plass i Reuters liste over de 100 mest innovative universitetene i verden per 2018, vi er det eneste norske universitetet på listen.