UiO i rommet

Image may contain: Atmosphere, Light, World, Natural landscape, Font.
  • Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.
  • Observasjoner fra satellitter hjelper oss å studere Jorda selv, Sola og universet som helhet.
  • Vi kan gjøre observasjoner fra verdensrommet som er umulige fra bakken, fordi vi slipper unna Jordas forstyrrende atmosfære.
  • UiO studerer romvær for å kunne varsle solstormer og sikre satellittsignaler man kan stole på til bruk i skipsnavigasjon og oljeboring.
  • UiO bruker satellittobservasjoner for å finne ut mer om hvordan Sola fungerer.
  • UiO utforsker verdensrommet for å finne ut hvordan universet har utviklet seg og hva det inneholder: Hva er mørk materie og mørk energi?
  • UiO studerer Jorda ved bruk av satellittobservasjoner og avansert laserteknologi for å finne ut mer om klima og meteorologi.
  • UiO bygger egne satellitter og deltar i konstruksjon av satellittdeler.

Romvær

Utbrudd på Sola skaper uvær i de øverste delene av atmosfæren vår og forstyrrer satellittbasert navigasjon og kommunikasjon.

Sola

Sola er vår nærmeste stjerne. Romforskning gir svar på hvordan Solas prosesser fungerer.

Universet

Hva består universet av? Hvordan har det utviklet seg? Hvordan vil det ende?  Romforskning gir oss innsikt i universets opprinnelse og bestanddeler.

Klima og meteorologi

Fokus Jorden; Studier av jorden, atmosfæren, og satellittdata gir oss ny innsikt i polarvær, klimaendringer og jordens geologi og tilblivelse.
 

Forskningsmiljøer

Følgende forskningsmiljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO) er aktive innen romforskning: Fysisk institutt, Institutt for geofag og Institutt for teoretisk astrofysikk.

Studier der du kan lære mer om romforskning

Relevante UiO-forskere

Aktuell bakgrunnsinformasjon