Botanikk

Det er to forskergruppene ved MN-fakultetet som forsker på botanikk.

 

Institutt for biovitenskap drifter et avansert anlegg for plantedyrking og klimasimulering kalt fytotronen. Denne benyttes både til forskningsprosjekter og i undervisning.

 

Publisert 17. mars 2011 13:49 - Sist endret 11. mai 2018 12:29