Fornybar energi

En bærekraftig energiforsyning til alle utgjør en av vår tids største globale utfordringer.

Ved UiO arbeider dyktige forskere med å finne løsninger. Dette skjer i grenseflaten mellom ulike fagdisipliner, spesielt kjemi, fysikk, geofag og samfunnsfagene. Eksperimenter kombineres med teori og modellering. Siden det ikke finnes enkle løsninger, kreves grunnleggende forskning, høy kompetanse, kreative forskere, et langsiktig perspektiv og avanserte laboratorier.

Det er flere forskergrupper og sentre ved MN-fakultetet som forsker på fornybar energi og bærekraftige energisystemer.

 

Publisert 17. mars 2011 13:18 - Sist endret 2. nov. 2018 14:14