Fysikk

Fysikk er en av grunnpilarene blant naturvitenskapene. Fysikken beskriver naturens lover og fenomener. Derfor er fysikk også en helt nødvendig "verktøykasse" for en rekke andre fag, som astronomi, biologi, medisin, informatikk, material- og nanoteknologi, geologi, meteorologi og ingeniørfag.

De største utfordringene i samfunnet vårt i dag er knyttet til helse, miljø og energi. For å løse disse utfordringene er det et stort behov for forskningsbaserte kunnskaper i fysikk.

I den medisinske fysikken forskes det blant annet på å kunne diagnostisere sykdom tidligere og mer nøyaktig og på hvordan fysikk brukes for å forbedre behandlingsteknikker i kreftbehandling.

Fysikk er også av avgjørende betydning i arbeidet utvikling av miljøvennlige og fornybare energikilder. Dette kan du lese om under sidene for fornybar energimaterialvitenskap og -teknologi og nanoteknologi.

 

Er du interesset i å lese mer om forskning på fysikk, gå til:

Publisert 4. mars 2011 13:06 - Sist endret 4. jan. 2017 13:41