Geografi

Geografi er et vidt begrep som både handler om samfunnet og naturen. Ved MN-fakultetet forskes og undervises det innen naturgeografi.

Flere forskergrupper ved MN-fakultetet forsker på geografi:

Publisert 11. nov. 2013 15:33 - Sist endret 13. mars 2018 15:00