Jord og rom

Forskere ved UiO studerer mer enn alt mellom himmel og jord. De studerer hele spennet fra hva som foregår i jordas indre til mørk materie i verdensrommet.

Jord og rom er et av de fire store satsingsområdene på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Her studeres alt fra den geologiske utviklingen på jorda og forholdet mellom atmosfære og land, til hvordan partikler på sola påvirker forholdene på jorda og mørk materie i verdensrommet.

Jorda

Et nytt senter for fremragende forskning, Centre for Earth Evolution and Dynamics, prøver å forstå hvordan bevegelsen i mantelen i jordas indre påvirker jordskorpa. Den nye kunnskapen vil gjøre det mulig å få en bedre forståelse av hvordan klimaet på jorda har endret seg de siste 250 millioner år.

Romvær

De partiklene fra sola som danner nordlys, kan føre til at fly i polarområdene mister radioforbindelsen over lengre tid. Fysikere har sendt opp flere forskningsraketter for å skjønne hva som skjer når nordlyset herjer som verst. Målet er bedre romværvarsler.

Solstormer

Solatmosfæren er en million grader varmere enn solens overflate. En ny matematisk modell forklarer hvorfor. Den forklarer hvordan solstormer oppstår. Modellen kan derfor bidra til bedre romværvarsel. Dette er viktig fordi kraftige solstormer kan ødelegge elektriske installasjoner på jorda.

Mørk materie

Et av de store, uløste problemene i verdensrommet er mørk materie. Kosmologer bruker romteleskop for å studere mørk materie. Samtidig leter partikkelfysikerne etter mørk materie, partikkel for partikkel, i verdens største partikkeleksperiment i CERN i Geneve.

Olje

Ny forståelse på atomnivå kan øke den norske oljeproduksjonen. Fremtidens olje må hentes ut fra nanotynne sprekker i skiferstein. Da må geologene forstå hvordan de enkelte molekylene beveger seg.

Forskningsnyheter om jord og rom

  • 1247282_werner_mojave3dx3bis-4-507 Mars-meteoritter er over 4 milliarder år gamle 7. mars 2014 09:14

    Stadig faller meteoritter ned til jorden. Men hvor de kommer fra og hvor gamle de er har man visst lite om. Nå har UiO-forskere funnet hvor på Mars mange av meteorittene stammer fra – og fastslått at de er mer enn 4 milliarder år.

  • 2_507_tungregning_astro_tmp_kart_180mm Tidenes innblikk i universets begynnelse 25. aug. 2013 10:12

    Astrofysikere har sett tvers gjennom Melkeveien og fått tidenes innblikk i universets spede begynnelse. Nå må mange teorier endres.

Tematiske satsingsområder

Jord og rom er et av fire tematiske satsingsområder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

De andre er:

Apollon realfag spesial

Spesialutgave av forskningsmagasinet Apollon med forskningsnyheter fra Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

UiO i rommet

Temaside om UiOs bidrag innen romforskning.