English

Elias Fåkvam

Vitenskapelig assistent - Center for Computing in Science Education
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Ekspedisjonens rom v144, Fysikkbygningen, 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Matematisk institutt (Student)