English

Kristine Sønstevold Beckmann

Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26, Kjemibygningen, 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)