English

Kyrre Ness Sjøbæk

Forsker - Høyenergifysikk
Telefon +41227678180 (mob)
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO