English

Nicolai Haug

Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Ekspedisjonens rom v144, Fysikkbygningen, 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk Fysisk institutt (Student)