English version of this page

Vebjørn Hallberg Bakkestuen

Vitenskapelig assistent - Bilagslønnede
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Andre tilknytninger Fysisk institutt (Student)