English

Datateknologi i fysikklaboratoriene (D-LAB)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Stedkode 150402

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bhatti, Adeel Arif Overingeniør +47 22856465 a.a.bhatti@fys.uio.no
Borrebæk, Ola Senioringeniør +47 22857706 ola.borrebak@fys.uio.no teknisk assistanse i forskning
Mundgjel, Jørgen Overingeniør +47 22840949 jorgen.mundgjel@fys.uio.no