English version of this page

Fysikkdidaktikk (SKOLELAB)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22856428
Stedkode 150405