English version of this page

ADM

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Stedkode 150409

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Angell, Carl +47 22856443 +4799011447 (mob) +47 99011447 carl.angell@fys.uio.no Fysikkdidaktikk, Naturfagdidaktikk
Bernhardsen, Lars Kontorsjef +47 22856429 +47 99241284 (mob) +47 99 24 12 84 lars.bernhardsen@fys.uio.no Personaladministrajon, Ansettelser, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Utlysninger, Økonomi, HMS, Arbeidsmiljø, Strategi
Loose, Dag Magnus Avdelingsingeniør +47 22856424 91551264 d.m.loose@fys.uio.no Materialforvalter, Arbeidsmiljø, Innkjøp, HMS, Drift, Brannvern
Lynnebakken, Hilde Rådgiver +47 22856426 +47 48205220 (mob) hilde.lynnebakken@fys.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Forskningsformidling, sosiale medier
Martinsen, Øyvind Grannes Vitenskapelig assistent oyvindgm@math.uio.no
Murtnes, Espen Seniorkonsulent +47 22856407 espen.murtnes@fys.uio.no
Rekstad, John Bernhard +47 22856475 j.b.rekstad@fys.uio.no
Resvold, Line Trosterud Førstekonsulent +47 22855442 l.t.resvold@fys.uio.no Ekspedisjonen, Disputaser, Bilaglønn, Innkjøp
Semchenkov, Andrey Senioringeniør +47 22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no
Solberg, Celine Marie Student c.m.solberg@fys.uio.no
Stavik-Døvle, Grete Rådgiver +47 22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Opptak, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieveiledning, Utveksling
Sundtveten, Christine Rådgiver +47 22854425 christine.sundtveten@fys.uio.no
Thorn, Christian Seniorkonsulent +47 22858475 christian.thorn@fys.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, Undervisningsplanlegging, EpN, Læringsmiljø, Tilrettelegging, Canvas