English

Kondenserte fasers fysikk (KONDFYS)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856428
Stedkode 150410

Ansatte

Listen inneholder 33 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Angheluta-Bauer, Luiza Førsteamanuensis +47 22856763 luiza.angheluta-bauer@fys.uio.no
Ayaz, Monem Stipendiat auayaz@fys.uio.no
Baziljevich, Michail Professor +47 22856483 michail.baziljevich@fys.uio.no Superledning, magneto-optikk
Bergli, Joakim Professor +47 22854304 joakim.bergli@fys.uio.no
Berthet, Pierre Postdoktor pierre.berthet@psykologi.uio.no
Bilek, Stian Stipendiat stian.bilek@fys.uio.no
Campaña Perilla, Ana Lucia Stipendiat +47 41285378 a.l.c.perilla@fys.uio.no
Dragly, Svenn-Arne Stipendiat s.a.dragly@fys.uio.no
Dursun, Aylin Maria Stipendiat 22844175 a.m.dursun[at]fys.uio.no
Dysthe, Dag Kristian Professor +47 22856043 +47 90940996 (mob) d.k.dysthe@fys.uio.no
Einevoll, Gaute Professor II +47-95123536 gaute.einevoll@fys.uio.no
Eriksen, Jon Alm j.a.eriksen@fys.uio.no
Galperine, Iouri Professor emeritus +47 22856495 +47 90517238 (mob) iouri.galperine@fys.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Kondenserte fasers fysikk, Teoretisk fysikk, Nano- og mikroteknologi
Hanssen, Kine Ødegård Stipendiat kineoha@student.matnat.uio.no
Helgesen, Geir Professor II +47 45393241 (mob) geir.helgesen@fys.uio.no
Hjorth-Jensen, Morten Professor of Physics +47 22856458 Norway:+4748257387/USA:+15177089279 Morten.hjorth-jensen@fys.uio.no Many-body physics, Computational Physics, Computational quantum mechanics, Nuclear Physics, Multi-scale processes
Hu, Yi Senioringeniør +47 22854194 yi.hu@fys.uio.no
Jankov, Mihailo Senioringeniør +47 22856539 +4798833229 mihailo.jankov@fys.uio.no Strømning, Porøse materialer, Instrumentering, Magneto-optikk, AMKS, Fysikk
Javadi, Shaghayegh shaghayegh.javadi@fys.uio.no PGP, AFM, AMCS
Jettestuen, Espen +47 22856033 espen.jettestuen@fys.uio.no
Johansen, Tom Henning Professor +47 22856481 t.h.johansen@fys.uio.no
Kjeka, Kjetil Stipendiat kjetil.kjeka@fys.uio.no
Mikheenko, Pavlo Professor +47 22857471 pavlo.mikheenko@fys.uio.no
Mojarrad, Masih Stipendiat +47 96725565 masih.mojarrad@fys.uio.no
Razbani, Mohammad Amin Stipendiat m.a.razbani@fys.uio.no
Rønning, Jonas Stipendiat jonasron@student.matnat.uio.no
Røyne, Anja Forsker +47 22844175 +4792629319 (mob) +47 92629319 anja.royne@fys.uio.no AFM, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Måleteknikk, Geologi og geofysikk, Materialvitenskap og -teknologi
Schøyen, Øyvind Sigmundson Stipendiat oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Shantsev, Daniil daniil.shantsev@fys.uio.no
Shiva, Ashraya Samba a.s.shiva@fys.uio.no
Stasik, Alexander Johannes Forsker a.j.stasik@fys.uio.no
Vistnes, Arnt Inge +47 22855646 93451191 a.i.vistnes@fys.uio.no Lys, foton, elektromagnetiske bølger, bølge-partikkel dualisme, kvantefysikk, sammenfiltring, vitenskapsfilosofi, elektromagnetiske felt og helse
Yurchenko, Vitaliy vitaliy.yurchenko@smn.uio.no