English

Kjerne- og energifysikk (KEF)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
Kjemibygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856428
Stedkode 150420

Ansatte

Listen inneholder 26 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Beckmann, Kristine Sønstevold Stipendiat krissbec@student.matnat.uio.no
Bello Garrote, Frank Leonel Postdoktor f.l.b.garrote@fys.uio.no
Crespo Campo, Lucia Student l.c.campo@fys.uio.no
Engeland, Torgeir Professor emeritus +47-22856455 torgeir.engeland@fys.uio.no
Eriksen, Tomas Kvalheim Postdoktor +47-45467195 t.k.eriksen@fys.uio.no
Gjestvang, Dorthea Stipendiat dortheg@student.matnat.uio.no
Guttormsen, Magne Sveen Professor +47-22856460 +47-45667796 (mob) m.s.guttormsen@fys.uio.no nukleærmedisin, Syklotronlaboratoriet, kjernefysikk, instrumentering, strålingsfysikk, detektorer, kjerne-astrofysikk
Görgen, Andreas Professor +47-22844456 andreas.gorgen@fys.uio.no kjernefysikk, detektorer
Henriksen, Gjermund Professor II gjermund.henriksen@fys.uio.no
Ingeberg, Vetle Wegner Stipendiat v.w.ingeberg@fys.uio.no
Kullmann, Ina Kristine Berentsen ikkullma@math.uio.no
Larsen, Ann-Cecilie Forsker +47-22855486 +47-95051841 (mob) a.c.larsen@fys.uio.no instrumentering, kjerne-astrofysikk, detektorer, kjernefysikk
Midtbø, Jørgen Eriksson Student 90621199 j.e.midtbo@fys.uio.no
Modamio, Victor Overingeniør victor.modamio@fys.uio.no
Moretto, Luciano luciano.moretto@fys.uio.no
Murphy, Daniel danimu@student.matnat.uio.no
Pedersen, Line Gaard Stipendiat linegpe@student.matnat.uio.no
Pogliano, Francesco Stipendiat francesco.pogliano@fys.uio.no
Rekstad, John B. Professor emeritus - Kjernefysikk +47 22856475 +47 905 85 390 (mob) john.rekstad@fys.uio.no Energi, Kjernefysikk, Solvarme
Rose, Sunniva +47-92833233 (mob) sunniva.rose@fys.uio.no
Sahin, Eda Forsker +47-22844778 +47-46383851 (mob) eda.sahin@fys.uio.no
Siem, Sunniva Professor +47-22856406 sunniva.siem@fys.uio.no nuclear physics, nuclear structure
Sobas, Pawel Andrzej Overingeniør p.a.sobas@fys.uio.no
Tveten, Gry M. Forsker +4722855486 +4799456726 (mob) g.m.tveten@fys.uio.no strålingsfysikk, kjernefysikk, instrumentering, simulering, ioneoptikk
Weterings, Jennifer Anne Førstekonsulent j.a.weterings@fys.uio.no
Zeiser, Fabio Stipendiat +4740319061 fabio.zeiser@fys.uio.no radiation physics, nuclear physics, nuclear structure, gamma, Bayesian, Simulations, fission