English

Biofysikk og medisinsk fysikk (BIOFYS)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856428
Stedkode 150450

Ansatte

Listen inneholder 20 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Arnesen, Marius Røthe mariusra@student.matnat.uio.no
Bjørnerud, Atle Professor II +47-97539499 (mob) atle.bjornerud@fys.uio.no
Brondz, Efim Senioringeniør +47-22855639 efim.brondz@fys.uio.no
Edin, Nina Frederike J Førsteamanuensis +47-22855492 +47 92812070 n.f.j.edin@fys.uio.no Biomedisinsk fysikk, Biofysikk, Medisinsk fysikk, Strålingsfysikk, Strålingsbiofysikk, Kreft, Strålevern, Hypoxi, Lavdosestråling, Cellekinetikk, Celle- og molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Gadmar, Øystein Bech o.b.gadmar@fys.uio.no
Hanson, Ingunn Stipendiat ingunn.hanson@fys.uio.no
Hellebust, Taran Paulsen Førsteamanuensis t.p.hellebust@fys.uio.no
Henriksen, Thormod Professor emeritus thormod.henriksen@fys.uio.no
Hole, Eli Olaug Professor, Seksjonsleder BMF 228 55643 95798160 (mob) e.o.hole@fys.uio.no biofysikk, medisinsk fysikk, EPR spektroskopi, strålevern, medisinsk fysikk, biomedisinsk fysikk, strålingsfysikk, strålingsbiofysikk, magnetisk resonans, ESR spektroskopi, dosimetri
Knudtsen, Ingerid Skjei Student +47-22857375 i.s.knudtsen@fys.uio.no strålingsfysikk, Medisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk avbildning, PET/CT
Lyng, Heidi Professor II heidi.lyng@fys.uio.no
Malinen, Eirik Professor +47-22855682 eirik.malinen@fys.uio.no biofysikk, medisinsk fysikk, stråleterapi, EPR spektroskopi, medisinsk avbildning, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri
Martinsen, Anne Catrine Trægde Førsteamanuensis 99216566 (mob) 99216566 a.c.t.martinsen@fys.uio.no medisinsk avbildning, CT, digital imaging, medisinsk fysikk
Marzioch, Julia Postdoktor julia.marzioch@fys.uio.no
Pettersen, Erik O Professor emeritus +47-22855644 e.o.pettersen@fys.uio.no Livsvitenskap, cellekinetikk, strålingsbiofysikk, kreft, strålingsfysikk, biomedisinsk fysikk, stråleværn, lavdosestråling, hypoxi, biofysikk, medisinsk fysikk, celle- og molekylærbiologi
Pitman, Kathinka Elinor Stipendiat +47-22857687 k.e.pitman@fys.uio.no
Rykkelid, Anne Marit Stipendiat a.m.rykkelid@odont.uio.no
Sagstuen, Einar Professor Emeritus ++47 228 55653 ++47 957 98170 (mob) einar.sagstuen@fys.uio.no strålingsbiofysikk, EPR spektroskopi, ESR spektroskopi, biomedisinsk fysikk, biofysikk, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri
Sandvik, Joe Alexander Senioringeniør +4722856441 joalsa@fys.uio.no
Svensson, Siri Fløgstad s.f.svensson@fys.uio.no