English

Plasma- og romfysikk (ROMFYS)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856428
Stedkode 150470

Ansatte

Listen inneholder 27 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bekkeng, Tore Andre +47-22857372 t.a.bekkeng@fys.uio.no
Brask, Steffen Forsker steffen.brask@fys.uio.no
Clausen, Lasse Førsteamanuensis +47-22855661 lasse.clausen@fys.uio.no Romfysikk, Plasmafysikk, Romvær, 4DSpace, Maskinlæring
Dahlback, Arne +47-22855657 arne.dahlback@fys.uio.no strålingstransport, UV-stråling, ozon
Di Mare, Francesca Postdoktor f.d.mare@fys.uio.no
Dåbakk, Yvonne yvonne.dabakk@fys.uio.no
Egeland, Alv Professor emeritus 2285 5672 9133 3811 (mob) alv.egeland@fys.uio.no
Eklund, Anders Johan Postdoktor +47-22855662 a.j.eklund@fys.uio.no
Follestad, Anna Kristine Fæhn Stipendiat a.k.f.follestad@fys.uio.no Romfysikk, Romvær, 4DSpace
Holtet, Jan Anstein Professor emeritus +47-22855669 j.a.holtet@fys.uio.no
Høeg, Per Førsteamanuensis +47-22855666 +47-48595900 per.hoeg@fys.uio.no Romfysikk, plasmafysikk, ionosfære, magnetosfære, bølger, plasma instabiliteter, turbulens, romvær
Ivarsen, Magnus Fagernes Stipendiat m.f.ivarsen@fys.uio.no
Jao, Chun-Sung c.s.jao@fys.uio.no
Jin, Yaqi Postdoktor yaqi.jin@fys.uio.no
Kjus, Solveig Helene Høymork s.h.h.kjus@fys.uio.no
Kotova, Daria Postdoktor daria.kotova@fys.uio.no
Lybekk, Bjørn Senioringeniør 2285 5642 957 34 295 (mob) bjorn.lybekk AT fys.uio.no Romfysikk, Nordlys, GPS-forstyrrelser, Satellitter
Miloch, Wojciech J. Professor +47-22856014 w.j.miloch[ ]fys.uio.no plasmafysikk, romfysikk, numeriske metoder, numeriske simuleringer, bølger, plasma, komplekse systemer
Miyake, Yohei yohei.miyake@fys.uio.no
Moan, Johan Emilian Professor emeritus +47-22855636 j.e.moan@fys.uio.no
Måseide, Karl Annbjørn Professor emeritus +47-22855668 k.a.maseide@fys.uio.no
Pecseli, Hans Professor emeritus +47-22855637 hans.pecseli@fys.uio.no turbulens, plasmafysikk, romfysikk, fluidmekanikk, bølger
Pedersen, Arne Professor emeritus 2285 7372 arne.pedersen at fys.uio.no
Simon Wedlund, Cyril c.s.wedlund@fys.uio.no
Spicher, Andres Postdoktor andres.spicher@fys.uio.no
Takahashi, Toru toru.takahashi@fys.uio.no
Trondsen, Espen Senioringeniør +47-22857371 +47-93249035 (mob) espen.trondsen@fys.uio.no