English

Teoretisk fysikk (TEORI)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856428
Stedkode 150480

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bringmann, Torsten Professor troms@uio.no Theoretical physics, Particle physics, Astroparticle physics, Cosmology, Dark Matter
Eeg, Jan Olav Professor emeritus +47-22854319 97763160 (mob) 97763160 janolav@uio.no Kvantefysikk, Elementærpartikkelfysikk, Teoretisk fysikk, kvantefeltteori
Grøn, Øyvind Professor emeritus ogron@uio.no
Horsdal, Mats +47-22856422 matsho@uio.no
Høgåsen, Hallstein Professor emeritus +47-22855074 hallsteh@uio.no
Kvellestad, Anders Postdoktor anderkve@uio.no teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring
Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 jml@uio.no Teoretisk fysikk
Lutken, Carsten Andrew Professor +47-22854168 +47-90816064 (mob) lutken@uio.no
Raklev, Are Professor 22855079 41452597 ahye@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, CERN, LHC, Mørk materie, Supersymmetri
Ravndal, Finn Professor emeritus +47-22855094 finnr@uio.no Teoretisk fysikk
Skaar, Johannes Professor +47-22842221 48497352 johask@uio.no lys, elektromagnetisme, elektromagnetiske bølger, metamaterialer, kvanteoptikk, kvantekryptering, kvanteinformasjon, kvantefysikk, fotonikk, fysikk i dagliglivet, matematikk i musikk.
Sokolenko, Anastasia Stipendiat anastso@uio.no
Strümke, Inga ingastru@uio.no
Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47-22855010 sylju@uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, kvantemagnetisme, Kondenserte fasers fysikk
Van den Abeele, Jeriek Stipendiat +47-22855066 jeriekvda@uio.no Teoretisk fysikk, Mørk materie, Supersymmetri, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, CERN, LHC
Veseth, Leif +47-22855742 leifve@uio.no Atomfysikk, Teoretisk fysikk
Viefers, Susanne F Professor +47-22855004 susanne@uio.no Bosekondensat, sterkt korrelerte elektroner, fysikk, kvante-Halleffekt, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk
Walia, Parampreet Singh Stipendiat walia@uio.no