English

Center for Computing in Science Education (CCSE)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Ekspedisjonens rom v144
Fysikkbygningen
0316 OSLO
Stedkode 150499

Ansatte

Listen inneholder 21 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aiken, John Mark Stipendiat j.m.aiken@fys.uio.no
Aurbakken, Einar Vitenskapelig assistent einar.aurbakken@kjemi.uio.no
Brevik, Robert Vitenskapelig assistent robert.brevik@kjemi.uio.no
Burk, John john.burk@fys.uio.no
Caballero, Marcos Førsteamanuensis marcos.caballero@fys.uio.no
Charpentier, Lucas Undvp u/gdkj.ped.utd lucas.charpentier@fys.uio.no
Dale, Åstad Bjørg Universitetslektor aastabd@student.ibv.uio.no
Fon, Mathias Undvp u/gdkj.ped.utd mathiafo@student.ibv.uio.no
Fredly, Karl Henrik Vitenskapelig assistent karlhf@student.matnat.uio.no
Gulli, Kjetil Moe Vitenskapelig assistent kjetilmg@student.matnat.uio.no
Haraldsrud, Andreas Universitetslektor - Center for Computing in Science Education 90620725 (mob) 90620725 a.d.haraldsrud@fys.uio.no
Hustad, Kristian Gregorius Vitenskapelig assistent krihus@ifi.uio.no
Lane, Helene Vitenskapelig assistent helelan@student.uv.uio.no
Malthe-Sørenssen, Anders Professor +47-22856477 +47-91198853 (mob) anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics
Marin, Alessandro Overingeniør 486 57 891 alessandro.marin@fys.uio.no support, phisics, development, computation, machine learning, data analysis
Mikkelsen, Nils Johannes Vitenskapelig assistent nilsjmi@student.matnat.uio.no
Odden, Tor Ole Postdoktor t.o.odden@fys.uio.no
Olbekk, Erling Vitenskapelig assistent erlino@student.uv.uio.no
Pettersen, Markus Borud Vitenskapelig assistent markusbp@student.matnat.uio.no
Sand, Odd Petter Stipendiat o.p.sand@astro.uio.no
Skramstad, Tone Kontorsjef +47-22858646 +47-93092281 (mob) tone.skramstad@fys.uio.no Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør