English

Center for Computing in Science Education (CCSE)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Ekspedisjonens rom v144
Fysikkbygningen
0316 OSLO
Stedkode 150499