Norwegian

Kyrre Ness Sjøbæk

Researcher - High Energy Physics
Phone +41227678180 (mob)
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO