Norwegian

Nicolai Haug

Username
Visiting address Sem Sælands vei 24, Ekspedisjonens rom v144, Fysikkbygningen, 0316 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Other affiliations Department for Informatics Department of physics (Student)