Norwegian

Torsten Bringmann

Professor - Theoretical Physics
E-mail troms@uio.no
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24, Fysikkbygningen, 0371 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO