English

Elektronikklaboratoriet (ELAB)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856428
Stedkode 150403

Ansatte

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Dorholt, Ole Senioringeniør +47 22857715 ole.dorholt@fys.uio.no
Gjersdal, Håvard Senioringeniør havard.gjersdal@fys.uio.no beam imaging, ATLAS, pixel, ESS, tracking, CERN
Hallaråker, Ragnhild Overingeniør ragnhild.hallaraker@fys.uio.no
Sigurdsson, William Overingeniør william.sigurdsson@fys.uio.no
Strøm, Halvor Senioringeniør +47 22856440 halvor.strom@fys.uio.no Elektronikk, CAD, Innkjøp