English

Høyenergifysikk (HEP)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856428
Stedkode 150460

Ansatte

Listen inneholder 33 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Adli, Erik Professor +47 22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, particle accelerators, particle physics, CLIC, ESS, FACET
Ananiev, Viktor Stipendiat viktor.ananiev@fys.uio.no
Arsene, Ionut Christian Forsker i.c.arsene@fys.uio.no CERN, elliptic flow, quarkonium, quark-gluon plasma, Nuclear physics, Tungionefysikk, particle correlations, ALICE, LHC, High Energy Physics
Bjørke, Kristian Stipendiat +47 22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie
Bravina, Larissa Professor +47 22856459 larissa.bravina@fys.uio.no
Bugge, Magnar Kopangen Forsker +47 22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Cameron, David Gordon Forsker +417670245 d.g.cameron@fys.uio.no Grid-databehandling, NorduGrid, Beregningsgrid, CERN, ATLAS
Camper, Antoine Forsker antoine.camper@fys.uio.no
Catmore, James Richard Forsker j.r.catmore@fys.uio.no
Chen, Jian Bin Ben Student j.b.b.chen@fys.uio.no
Christoforo, Greyson Forsker greyson.christoforo@fys.uio.no
Danielsen, Kjell Martin Senioringeniør +47 22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, CERN, Verneombud, Brannvern, Innkjøp
Gramstad, Eirik Forsker eirik.gramstad@fys.uio.no CERN, Partikkelfysikk, LHC, Supersymmetri, Higgs boson, ATLAS
Hatlen, Eirik Sæther PhD Stipendiat +47 41670664 e.s.hatlen ætt fys.uio.no
Heggelund, Andreas Stipendiat andreas.heggelund@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Sporrekonstruksjon, 3D piksel detektorer, Monte Carlo metoder
Hellesund, Simen Stipendiat simen.hellesund@fys.uio.no
Håland, Even Simonsen Stipendiat 92680169 e.s.haland@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, dataanalyse, CERN, LHC, Mørk materie
Kluge, Gert Werner Stipendiat g.w.kluge@fys.uio.no
Milosevic, Jovan jovan.milosevic@fys.uio.no
Neagu, Alexandra Stipendiat alexandra.neagu@fys.uio.no
Ould-Saada, Farid Professor +47 22855056 +4794861474 (mob) +4794861474 farid.ould-saada@fys.uio.no EMI, HEPP, IPPOG, LHC, NorduGrid, KnowARC, ATLAS, NGIn
Read, Alexander Lincoln Professor +47 22855062 +4797544475 (mob) a.l.read@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Statistikk
Richter, Matthias Forsker +47 22857672 matthias.richter@fys.uio.no
Rye, Eli Bæverfjord Stipendiat +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, LHC, ATLAS, Partikkelfysikk, Mørk materie, Supersymmetri
Røhne, Ole Myren Forsker +47 22857468 +4746473677 (mob) 46473677 o.m.rohne@fys.uio.no LHC, Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Instrumentering
Sandaker, Heidi Professor +47 22856427 heidi.sandaker@fys.uio.no
Sjøbæk, Kyrre Ness Forsker +41227678180 (mob) 97033689 k.n.sjobak@fys.uio.no
Stapnes, Steinar Professor +47 22855063 steinar.stapnes@fys.uio.no
Stepanchenko, Olena olena.stepanchenko@fys.uio.no
Strandlie, Are Professor II +4722857468 +4741000699 (mob) are.strandlie@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, LHC, Numeriske metoder, ATLAS, Sporrekonstruksjon
Tveter, Trine Spedstad Professor +47 22856414 t.s.tveter@fys.uio.no Tungionefysikk, kjernefysikk, LHC, CERN, ALICE, kvark-gluon-plasma
Wikne, Jon Senioringeniør +47-22856153 +47-92285776 (mob) wikne@fys.uio.no Elektronikk, IT-støtte til forskning, Måle- og kontrollsystemer, ALICE, Syklotronlaboratoriet
Zabrodin, Evgeny Forsker zabrodin@fys.uio.no