English version of this page

Teoretisk fysikk (TEORI)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22856428
Stedkode 150480

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Braseth, Lasse Lorentz Stipendiat lasselb@student.matnat.uio.no
Bringmann, Torsten Professor torsten.bringmann@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, Kosmologi, Mørk materie, CERN, Nordisk, USA
Eeg, Jan Olav 97763160 j.o.eeg@fys.uio.no Kvantefysikk, Elementærpartikkelfysikk, Teoretisk fysikk, kvantefeltteori
Gordin, Jake Eli Blake Stipendiat j.e.b.gordin@fys.uio.no
Grøn, Øyvind Geelmuyden o.g.gron@fys.uio.no
Høgåsen, Tormod Hallstein t.h.hogasen@fys.uio.no
Klungland, Tore Stipendiat torekl@student.matnat.uio.no
Kvellestad, Anders Postdoktor anders.kvellestad@fys.uio.no teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring
Leinaas, Jon-Magne +47 22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no Teoretisk fysikk
Lütken, Carsten Andrew Professor +47 22854168 +47 90816064 (mob) c.a.lutken@fys.uio.no
Raklev, Are Professor 22855079 41452597 (mob) 41452597 ahye@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Beregningsbaser fysikk, CERN, LHC, Mørk materie, Supersymmetri, Maskinlæring, Inferens
Ravndal, Finn finn.ravndal@fys.uio.no Teoretisk fysikk
Skaar, Johannes Professor +47 48497352 (mob) 48497352 johannes.skaar@fys.uio.no lys, kvantefeltteori, kvanteoptikk, kvantekryptering, kvanteinformasjon, kvantefysikk, elektromagnetisme, elektromagnetiske bølger, metamaterialer, fotonikk, fysikk i dagliglivet, matematikk i musikk.
Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47 22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, kvantemagnetisme, Kondenserte fasers fysikk