English

Halvlederfysikk (LENS)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Stedkode 150490

Ansatte

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bathen, Marianne Etzelmüller Stipendiat m.e.bathen@fys.uio.no SMN
Bobal, Viktor Senioringeniør +47-22852892 viktor.bobal@fys.uio.no SMN, Halvlederfysikk
Borgersen, Jon Stipendiat jon.borgersen@fys.uio.no SMN
Dolva, Halvor Overingeniør +47-22859180 +47-92492053 (mob) halvor.dolva@fys.uio.no Halvlederfysikk
Finstad, Terje Professor +47-22852855 terje.finstad@fys.uio.no SMN
Frodason, Ymir Kalmann Stipendiat y.k.frodason@fys.uio.no DFT, Materials science, Defects, Renewable energy, Atomistic modeling, Semiconductor physics
Johansen, Klaus Magnus Håland Seniorrådgiver +47-22840936 +4799578163 (mob) k.m.h.johansen@fys.uio.no ZnO, SMN, halvledere, materialvitenskap ...
Kumar, Raj +47-22857756 raj.kumar@smn.uio.no SMN
Kuznetsov, Andrej Professor +47-22857762 andrej.kuznetsov@fys.uio.no Detectors, Heterostructures, Nano- and microtechnology, SMN, Solar cells, China, Semiconductors, Radiation phenomena
Monakhov, Eduard Professor +47-22840935 eduard.monakhov@fys.uio.no SMN
Nyborg, Martin Stipendiat martin.nyborg@fys.uio.no SMN, Halvledere, Solceller, Sputtering
Olsen, Vegard Skiftestad Forsker +47-22840956 v.s.olsen@smn.uio.no SMN, Halvledere, Solceller, LED, Lysdiode, Sputtering
Sandsaunet, Marit Ulset maritus@student.matnat.uio.no
Seiffert, Christoph Senioringeniør 45507209 christoph.seiffert@fys.uio.no Halvlederfysikk, SMN
Song, Xin +47-22840688 xin.song@fys.uio.no
Vines, Lasse Førsteamanuensis +47-22840940 lasse.vines@fys.uio.no Diffusjon, Punkt defekter, Halvledere, SIMS, DLTS, SPM
Zimmermann, Christian Stipendiat christian.zimmermann@fys.uio.no SMN