Carl Angell

Professor Emeritus - Physics Education
Image of Carl Angell
Norwegian version of this page
Phone +47 22856443
Mobile phone +4799011447 +47 99011447
Room FV210
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Academic Interests

Physics education
Teaching and learning physics
Students’ understanding of, and attitudes to, physics and physics learning
Physics teacher education
Recruitment to science and physics education
International comparative studies (TIMSS Advanced) 

Teaching

NAT 2000
FYS 2150L
Naturfag 2 - Nat2010V (further education) 

Higher education and employment history

Dr. scient, Dept. of Physics, University of Oslo, 1996.
Title of thesis: Pupils understanding of physics. A study based on selected physics items in TIMSS. In Norwegian only.
History, University of Oslo, 1978
Teacher education, University of Trondheim, 1971
Civil Engineering (Physical Electronics) University of Trondheim, 1971

Present position: Professor emeritus (Physics Education). 

Honoraria

Department of Physics teaching award for 1997
The Norwegian Physical Society teaching award for 2007
Honorary member of The Norwegian Physical Society 2017


 

 

   

  Publications

  • Abate, Tsedeke; Michael, Kassa & Angell, Carl (2020). Assessment of Scientific Reasoning: Development and Validation of Scientific Reasoning Assessment Tool. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education.  ISSN 1305-8215.  16(12), s 1- 15 . doi: 10.29333/ejmste/9353
  • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102(4), s 649- 667 . doi: 10.1002/sce.21339 Full text in Research Archive.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27(1-2), s 81- 111 . doi: 10.1007/s11191-018-9963-1 Full text in Research Archive.
  • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research.  ISSN 2469-9896.  14(1) . doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130 Full text in Research Archive.
  • Kind, Per Morten; Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2017). Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics, In  Multiple Representations in Physics Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-58912-1.  Chapter 2.1.  s 25 - 45
  • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Strand 1, Chapter 3.  s 11 - 19
  • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(2), s 153- 168 . doi: 10.5617/nordina.2043 Full text in Research Archive.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 3.  s 45 - 56
  • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49(6), s 678- 684 . doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678
  • Nilsen, Trude & Angell, Carl (2014). The importance of discourse and attitude in learning astronomy: A mixed methods approach to illuminate the results of the TIMSS 2011 survey. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  10(1), s 16- 31 . doi: 10.5617/nordina.605
  • Nilsen, Trude; Angell, Carl & Grønmo, Liv Sissel (2013). Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1), s 21 . doi: 10.5617/adno.1113
  • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  kapittel 7.  s 97 - 110
  • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3/4), s 177- 195
  • Sørby, Simen A. & Angell, Carl (2012). Undergraduate students' challenges with computational modelling in physics. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  8(3), s 283- 296 . doi: 10.5617/nordina.534
  • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 17- 31 . doi: 10.5617/nordina.244
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2010). The role of ”talking physics” in an undergraduate physics class using an electronic audience response system. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  45, s 278- 284
  • Angell, Carl; Kind, Per Morten & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers’ interpretations and considerations. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  4(2), s 113- 123
  • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  43(3), s 256- 264
  • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). FYS21 - et prosjekt om modellering og vitenskapelig arbeids- og tenkemåte i fysikkundervisningen. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  3(1), s 86- 92
  • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Bymen, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2007). Social Interaction in Upper Secondary Physics Classrooms in Finland and Norway: A survey of students' expectations. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  51(1), s 81- 101 . doi: 10.1080/00313830601079082
  • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items, In Sarah J. Howie & Tjeerd Plomp (ed.),  Contexts of Learning Mathematics and Science.  Routledge.  ISBN 0-415-36225-3.  kapittel 18.  s 277 - 290
  • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Guttersrud, Øystein (2004). FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge, I: Ellen Karoline Henriksen & Marianne Ødegaard (red.),  Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-568-9.  Artikkel i kap IV.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2004). WHY CHOOSE PHYSICS � IN NORWAY AND FINLAND ?. Journal of Baltic Science Education.  ISSN 1648-3898.  1 Show summary
  • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2004). Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education.  ISSN 0036-8326.  (88), s 683- 706
  • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2003). "Hvorfor lære fysikk? det kan andre ta seg av!" Fysikkfaget i norsk utdanning: Innhold - oppfatninger - valg, I:  Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31477-2.  Kap 9.  s 165 - 198

  View all works in Cristin

  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-62335-7.  452 s.
  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas & Renstrøm, Reidun (2011). Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-878-1.  436 s.
  • Angell, Carl; Flekkøy, Eirik Grude & Kristiansen, Jostein Riiser (2011). Fysikk for lærereNaturfag i grunnskolelærerutdanningen 5. - 10 trinn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205396883.  204 s.
  • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-468-1.  233 s.
  • Angell, Carl & Lian, Bjørn Ebbe (2004). Fysiske størrelser og enheter - navn og symboler. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00726-0.  140 s.

  View all works in Cristin

  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 25- 25
  • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2019). Hva er energi, og hva tenker elever?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2019(1), s 20- 23
  • Angell, Carl (2018). Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2.
  • Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
  • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
  • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Angell, Carl (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (1), s 21- 25
  • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
  • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Show summary
  • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1(1), s 53- 64
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
  • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
  • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
  • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
  • Angell, Carl (2014). Challenges in physics teaching and learning.
  • Angell, Carl (2014). Konseptuell forståelse av klassisk fysikk. MONA Matematikk og naturfagdidaktik.  ISSN 1604-8628.  (2)
  • Angell, Carl & Isnes, Anders (2014). Hva er vitsen med forsøk?.
  • Angell, Carl; Isnes, Anders & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Flere fysikkforlystelser.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
  • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
  • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
  • Angell, Carl (2013). The role of mathematics in physics.
  • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Isnes, Anders (2013). Fysikk-forlystelser.
  • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2013). Assessing students' understanding of the force concept in mechanics.
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Hva barn tror og fysikere vet om fysikk.
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2013). Ta klassen ut i universet!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1)
  • Angell, Carl (2012). Phil Scott – a great academic, an excellent teacher and very good friend.
  • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
  • Angell, Carl & Guttersrud, Øystein (2012). Force Concept Inventory (FCI). Noen resultater fra norske Fysikk 2-elever.
  • Angell, Carl (2011). Fysikkdidaktikk - status og utfordringer.
  • Angell, Carl (2011). What can we learn from TIMSS Advanced?.
  • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2011, 26. september). Intervju om Newton. [Radio].  Om matematikkens historie i programmet Ekko (NRK P2).
  • Angell, Carl (2010). Fysikk i fritt fall?.
  • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2010). Mathematics in physics: Upper secondary physics students' competency to describe phenomena applying mathematical and graphical representations.
  • Angell, Carl (2009). Physics for whom?.
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Raen, Kristina Markussen (2009). ”I click, therefore I learn”? Learning in an undergraduate mechanics course using an electronic "personal response system".
  • Angell, Carl; Kind, Per Morten; Henriksen, Ellen Karoline & Guttersrud, Øystein (2008). Implementation of empirical-mathematical modelling in upper secondary physics: Teachers' interpretations and considerations.
  • Guttersrud, Øystein; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2008). Mathematical modelling in upper secondary physics education. Defining, assessing and improving physics student's mathematical modelling competency. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 691.
  • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2008). Å beskrive naturen med matematikk. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  70(3), s 85- 87
  • Angell, Carl (2007). Modeller og modellering i skolefysikken.
  • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2007). Multiple representations as a framework for a modelling approach to physics education.
  • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2007). Prosjekt FYS 21: Empirisk-matematisk modellering i skolefysikken.
  • Andersen, Rasmus N.; Angell, Carl; Both, Erik; Ingwersen, Jens; Nielsen, Poul A. & Villadsen, Mads P. (2006). Evaluering af Fysik C.
  • Angell, Carl (2006). Reidun Renstrøm: Fysikkens historie - Fra naturfilosofi til kvanteteori. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (2), s 54- 55
  • Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline & Kind, Per Morten (2006). Rationale for and implementation of an empirical-mathematical modelling approach in upper secondary physics in Norway.
  • Vistnes, Arnt Inge; Angell, Carl; Johansen, Nils Voje & Handal, Gunnar (2006). Idéhefte om læringsstrategier i realfag. Show summary
  • Angell, Carl (2006). Datalogging. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (3)
  • Angell, Carl (2006). Varmepumper: Prinsipper og forsøk.
  • Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2006). Måling av døgnvariasjon med Økolog. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (3)
  • Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2006). Hvordan bruke dataloggere til enkle målinger?.
  • Angell, Carl; Ryder, Jim & Scott, Phil (2005). Becoming an expert teacher: Novice physics teachers' development of conceptual and pedagogical knowledge.
  • Angell, Carl (2004). Exploring students' intuitive ideas based on physics items in TIMSS - 1995. Show summary
  • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2004). EVALUERINGRAPPORT TEKNOLOGI OG DESIGN VED ROSENBORG SKOLE 2003 og 2004.
  • Grøn, Øyvind & Angell, Carl (2004). Eksploderende stjerner. Temahefte. Temahefte 5.
  • Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders & Kind, Per Morten (2003). Alt vel i norsk skolefysikk?.
  • Angell, Carl & Paulsen, Albert Christian (2003). Fysikfaget, undervisningen og lærerrollen, som eleverne opfatter det i det almene gymnas i Danmark.
  • Guttersrud, Øystein & Angell, Carl (2003). Fysikkolympiadens finaledeltakere. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (4), s 95- 99
  • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari & Isnes, Anders (2003). Why choose physics - in Norway and Finland?.
  • Lavonen, Jari; Angell, Carl; Byman, Reijo; Henriksen, Ellen Karoline & Koponen, Ismo (2003). basic teaching methods in physics and social cience classroom: Reality and upper secondary school students' expectations in Norway and Finland.
  • Angell, Carl; Fagerli, Tore & Mathiesen, Sissel Wedervang (2003). EVALUERING AV TEKNOLOGI OG DESIGNVED ROSENBORG SKOLE VÅREN 2003Delrapport 1.
  • Angell, Carl & Paulsen, Albert Christian (2003). Elevernes stemmer - Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, slik eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark.
  • Angell, Carl (2002). Det klassiske og det eksotiske i fysikkundervisningen.
  • Angell, Carl (2002). Physics Education in Norway.
  • Angell, Carl (2002). Teknologi i skolen. En oppsummering av elevers og læreres vurdering av prosjektene våren 2001.

  View all works in Cristin

  Published Nov. 4, 2010 12:08 PM - Last modified Nov. 24, 2017 9:55 AM