Maria Vetleseter Bøe

Associate Professor - Physics Education
Image of Maria Vetleseter Bøe
Norwegian version of this page
Phone +47-22857814
Room FV211 Physics Building West
Username
Visiting address Physics education section Physics building Sem Sælandsvei 24 0371 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Academic interests

 • Physics education
 • Science education
 • Motivation, identity and learning in physics
 • Teaching and learning in quantum physics and relativity
 • Science curriculum development
 • Pre-service and in-service science teacher training
 • Science-related educational choices
 • Gender issues in science


The ReleQuant project - Research based development of learning resources in quantum physics and relativity

The IRIS - Interests & Recruitment In Science project. Young people's participation and choice in science, technology, engineering and mathematics.

The Lily project - Young people's choices of science, technology, engineering and mathematics education

Courses taught

Background

2011-2016: Researcher at the Norwegian centre for science education.

2006-2011: PhD fellow in science education at the Department of teacher training and school research, University of Oslo.

2004-2006: Advisor in the youth organization MOT.

1997-2004: Cand. Scient. (Master of Science) in theoretical physics from the Norwegian University of Science and Technology.

2002-2003: Science and mathematics teacher training at the Norwegian University of Science and Technology.

Awards

Appointments

Positions held

 • 20 % at the Norwegian centre for science education.

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Motivasjon i naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2018). Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2017(2), s 50- 53
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2017). Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Frågåt, Thomas (2017). Fysikkforlystelser.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  2017(1), s 26- 27
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (1), s 21- 25
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fysikkforlystelser.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Show summary
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Leikande fysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Magiske magneter. Nemi.  ISSN 1651-3436.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Om fysikk, studier og muligheter med realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2016). Relevant naturfag - kva er det og korleis gjer vi det?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Ryder, Jim & Ulriksen, Lars (2016). The process of choosing STEM higher education: Messages from the IRIS project.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Drømmen om framtidas fysikkfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1(1), s 53- 64
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Nytt lys for verda. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 42- 43
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Om forelskelse, Harry Potter og Ent3r-mentorane som rollemodellar.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Physics choices among young women: What matters?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Ungdoms valg av utdanning og yrke.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2015). Young people’s motivation for choosing – and keep choosing – STEM.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
 • Ryder, Jim; Ulriksen, Lars & Bøe, Maria Vetleseter (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Kapittel 21.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Energibehov og utfordringer.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2014). Om Ent3r-mentorenes betydning som rollemodeller.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Kva skal til for at jenter skal velje realfag?. www.veilederforum.no.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2014). Love it or leave it: Physics choices in Norway.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres.
 • Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad.  ISSN 0040-2354.  (03)
 • Bøe, Maria Vetleseter (2013). Multikunsten fysikk.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2013). The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education.
 • Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Løken, Marianne (2013). "Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 27- 30
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Om å velge fysikk - og om å forstå newtons mekanikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Getting more girls to study physical sciences: an achievable aspiration or a failed project ... or is it just the girls?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). På mulighetenes marked. Valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Realfag - også et sted for idealisme og kreativitet.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Valg og bortvalg av matematikk og andre realfag ... hva teller?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Choosing science in Norway. New Zealand Science Teacher.  (131), s 30- 33
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2012). Å lose studenten til løysinga.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2012). Love it or leave it: Hva motiverer norske fysikkelever og -studenter, og hvilke forventninger har de til fysikkfaget?.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Jensen, Fredrik (2012). Realfagsrekruttering: Dette virker!.
 • Jensen, Fredrik & Bøe, Maria Vetleseter (2012). Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Hva teller? Ungdoms valg av programområde i videregående skole.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science choice in upper secondary school: What matters?.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter (2011). Science choices in Norwegian upper secondary school: What Matters?.
 • Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline & Sjaastad, Jørgen (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag?.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). Valg og bortvalg av realfag ... med jentefokus.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2011). What matters when young people choose to study science?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Jensen, Fredrik (2011). Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen & Bøe, Maria Vetleseter (2010). Hva vi vet om realfagselever og -studenter.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2009). Realfag: Skal/skal ikke. Valg av programområde i videregående skole.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2008). Modern girls and boys: Playing different games?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2007). Hvordan står det til med realfagsinteressen hos ungdom og voksne her i verden?.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2007). What experiences do learners in different countries bring to their science classroom? Results and implications form the ROSE study.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2004). Divergensfri kvanteelektrodynamikk.

View all works in Cristin

Published Jan. 26, 2017 12:06 PM - Last modified Mar. 14, 2019 3:14 PM

Projects