Fløy gjennom nordlyset

Vellykket tokt med forskningsraketten ICI-3 over Svalbard.

ICI-3-raketten tar av fra Ny-Ålesund. Foto: Yngvild Linnea Andalsvik

Klokka 08.21 lørdag 3. desember tok ICI-3-raketten av fra Ny-Ålesund på Svalbard. Raketten gikk gjennom nordlyset, fullspekket med måleinstrumenter. ICI-3 nådde 350 kilometers høyde før den etter 10 minutter stupte ned i Barentshavet.

Allerede under flukten kunne forskerne konstatere at rakettoppskytingen var vellykket. – Vi har data fra instrumentene og vi gikk gjennom de strukturene i nordlyset vi er interessert i å studere, sier en strålende fornøyd prosjektleder Jøran Moen fra Universitetet i Oslo.

Forstyrrer GPS-mottakere

Måledataene fra ICI-3 vil gi oss nøkkelen til å forstå hvordan romvær forstyrrer alle typer radiosignaler: Piloter som flyr over polkalotten mister kommunikasjonen ved sterk solvind. GPS-mottakere viser opptil 100 meter feil eller faller helt ut.

– Stormer på sola kan skape store problemer for kravstore brukere av satellitt-navigasjon og kommunikasjon, forteller Moen, og fortsetter:  – Offshoreaktiviteten i Barentshavet og åpning av nordøstpassasjen vil gi mer skips- og flytrafikk, og dermed større behov for redningstjeneste.

Romværvarsling

Målet med forskningen på Svalbard er å forstå de fysiske prosessene i ionosfæren, og vi bruker rakettmålinger til å skaffe oss informasjon. Kunnskapen kan brukes til romværvarsling, som gir informasjon om når vi kan vente dårlig kvalitet og dekning av GPS-signaler. Det vil også være nyttig i risikovurdering av operasjoner i polkalotten.

ICI-3-raketten er et samarbeidsprosjekt mellom Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo og Andøya Rakettskytefelt. Om bord på raketten er det også instrumenter fra den japanske romorganisasjonen JAXA og fra franske Ecole Polytechnique.

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 3. des. 2011 09:49 - Sist endret 14. des. 2011 08:47