Skarpere blikk på nanoverdenen

Forskningsrådet bevilger 58 millioner til elektronmikroskopi.

Installerer snart nytt utstyr Forsker Øystein Prytz er en av arkitektene bak NORTEM. Arkivfoto: Ola Sæther, Uniforum, UiO

Å forstå materialer på nanonivå er nøkkelen til utvikling innen flere prioriterte forskningsområder i Norge, spesielt klima- og energirelaterte materialer, nanoteknologi, nye materialer, IKT og mer tradisjonelle materialer til lettmetallindustrien.

Transmisjonselektronmikroskopi, TEM, er en helt sentral teknikk i nanovitenskapen.

–Med disse investeringene får vi instrumenter i verdensklasse, sier forsker Øystein Prytz.

Bevilgningen på 58 millioner gis til samarbeidssenteret NORTEM, Norwegian centre for transmission electron microscopy, som består av forskere ved Sintef, NTNU og UiO.

Kontrakten innebærer to nye, avanserte elektronmikroskop plassert i Strukturfysikkgruppa ved Fysisk institutt, UiO, og to nye mikroskop ved NTNU i Trondheim. Sintef deltar i begge de geografiske nodene.

Publisert 26. okt. 2011 12:57 - Sist endret 8. nov. 2019 14:08