Cactus har fått "briller" - men bare til låns

Syklotronlaboratoriet har lånt utstyr fra Milano og kan i en måned gjøre andre eksperimenter enn vanlig.

Norsk-italiensk forskermøte: (fra venstre) Andreas Görgen, Ann-Cecilie Larsen, Nives Blasi og Bénédicte Million. Foto: Hilde Lynnebakken, UiO

-Med disse detektorene er det mulig å gjøre en helt ny klasse av eksperimenter – det er kjempespennende, sier postdoktor Ann-Cecilie Larsen.

Syklotronlaboratoriet (OCL) har fått låne 6 LaBr3(Ce) detektorer, også kjent som Brillance-detektorer, fra Universitetet i Milano.

Utstyret skal de norske og italienske forskerne brukes i felles eksperimenter. To forskere fra Milano, Bénédicte Million og Nives Blasi, er på besøk i Oslo for å hjelpe til med forberedelser.

DetektorerFine saker fra Milano: De sølvfargede detektorene er Brilliance-detektorer verdt i overkant av en halv million norske kroner hver.

Eksperimentene startet 1. mars og skal pågå hele måneden. I løpet av perioden kommer forskere også fra andre institusjoner til Oslo for å delta i eksperimenter.

-Vi er stolte over at vi har fått Brilliance-detektorer til OCL, sier førsteamanuensis Andreas Görgen. -Mye større labber står i kø for å få bruke disse detektorene. Med én gang vi er ferdig med vår kampanje må vi sende detektorene videre til GSI Darmstadt i Tyskland.

CACTUS ved Oslo Syklotron Labben (OCL) består av 28 store NaI(Tl) scintillasjonsdetektorer med høy effektivitet.

For eksperimentkampanjen i mars har kjernestruktur-gruppa erstattet 6 NaI(Tl) med LaBr3(Ce) detektorer. De har enda bedre effektivitet, men den store forskjellen er at LaBr3(Ce)-detektorene samtidlig har veldig bra energioppløsning.

For første gang er eksperimenter ved OCL i stand å oppløse gamma-overganger mellom diskrete energinivåer. Det fins bare én ulempe med Brilliance detektorer: de er veldig dyre.

Kjernefysikernes langsiktige mål er å erstatte de 28 NaI(Tl) detektorene med nye Brilliance-detektorer

Av Andreas Görgen, Hilde Lynnebakken
Publisert 6. mars 2012 10:52 - Sist endret 6. mars 2012 12:19