Nobelprisen 2013: Gratulerer, Englert og Higgs!

Årets Nobelpris ville ikke vært mulig uten oppdagelsen av Higgs-partikkelen ved ATLAS og CMS. Fysikere og teknikere ved UiO har gitt vesentlige bidrag.

UiO og Higgs-oppdagelsen

Partikkelfysikere ved Universitetet i Oslo deltar i ATLAS-eksperimentet, det ene av to eksperimenter som sommeren 2012 meldte om oppdagelsen av en ny partikkel. Men hva har UiO bidratt med, helt konkret? Professor Farid Ould-Saada forklarer:

–Vi har deltatt i hele kjeden i forskningen, fra bygging av instrumentet og infrastruktur for datahåndteringen, kjøring av eksperimentet og datainnsamling, modellering av teoretiske idéer, søk etter og oppdagelsen av en ny partikkel, og kommunikasjon av resultatene til et bredt publikum.

Norske fysikere og teknikere har spilt en avgjørende rolle i å designe, bygge og drive ATLAS-detektoren, særlig en del av den indre detektoren: Semiconductor Tracker (SCT).

De enorme datamengdene som genereres fra LHC-eksperimentene trenger egne datasystemer for lagring og ikke minst behandling og analyse. Mer enn 120 petabytes ATLAS-data analyseres 130 steder i verden, ett av dem er Oslo. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer også maskinvarestøtte i form av lagringsplass og regnekraft.

Higgspartikkelen har ekstremt kort levetid, så vi må se etter restene som blir igjen etter at den forsvinner. UiO-fysikere bidro til søket etter Higgspartikler som blir til to fotoner i detektoren og var sentrale i arbeidet med å kombinere forskjellige Higgs-målinger.

For å vite hva vi skal se etter når vi leter etter sjeldenheter som Higgspartikkelen er det også avgjørende å forstå alt det andre som foregår i detektoren. Mange av UiO-studentene har gitt verdifulle bidrag til dette gjennom oppgavene sine.

UiO har også hatt en ledende rolle i ATLAS' vitenskapelige Higgs-artikkel og i en litt mindre teknisk versjon i bladet Science.

Til sist: UiO-forskere har fortalt om Higgs-oppdagelsen i media, holdt foredrag og utviklet undervisningsmateriell for videregående skoleelever.

Hva er Higgs-partikkelen?

Alex Read gir i denne videoen en forklaring på hva Higgspartikkelen er og hvorfor den er så viktig:

 

Publisert 8. okt. 2013 16:08 - Sist endret 9. juni 2016 17:44