Ny MR-metode forteller om kreftmedisinen er effektiv

Metoden kan forutsi hvilke pasienter som kommer til å respondere på behandlingen gjennom tilbakegang av kreften og forlenget overlevelse.

Kyrre Emblem (t.v.) og Atle Bjørnerud. Foto: Ram Gupta

Forskere fra Intervensjonssenteret på Rikshospitalet publiserer i disse dager en ny metode i tidsskriftet Nature Medicine omhandlende diagnostikk av kreft ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR). Arbeidet har vært ledet av forsker Kyrre Eeg Emblem som sammen med professor Atle Bjørnerud og verdensledende eksperter fra Harvard Universitetet i Boston, USA, presenterer en ny MR metode for avbildning av en svulsts blodårer og arkitektur.

Ved tradisjonelle metoder er det mulig å måle tykkelsen på blodårene ved først å injisere et kontrastmiddel under MR-opptaket og dernest ta bilder av hvordan kontrastmiddelet passerer gjennom svulsten. Vi har tatt dette et steg videre ved å undersøke en uoppdaget ‘forsinkelse’ under denne kontrastmiddel-passasjen. Resultatene viser at vår nye metode gir et mål på hvilke typer blodårer som finnes i svulsten, hvor bra disse blodårene leverer oksygen til omkringliggende vev og ikke minst hvor effektive blodårene er til å motta og kvitte seg med blod, sier førsteforfatter Kyrre Emblem.

Vi har testet metoden under tumor-hemmende medikamentell behandling i pasienter med aggressiv hjernekreft og vi ser at metoden kan forutsi hvilke pasienter som kommer til å respondere på behandlingen gjennom tilbakegang av kreften og forlenget overlevelse. Dette imøtekommer en av de store utfordringene med dagens kreftbehandling; vi vet ikke hvilke pasienter som kommer til å ha nytte av behandlingen og pasienter som det senere viser seg ikke responderer på en bestemt type medikamentell behandling vil potensielt ha kastet bort svært verdifull tid og ofte oppleve ubehagelige bivirkninger, sier Emblem.

I tillegg til å gi viktig grunnleggende forståelse omkring hvordan tumorbehandlingen virker på en kreftcelle åpner også denne metoden opp for nye anvendelsesområder innen diagnostikken og vi er allerede i gang med å se på hvordan denne metoden kan brukes i pasienter med hjerneslag, sier Emblem.

 

Referanse:

Emblem KE, Mouridsen K, Bjornerud A, Farrar CT, Jennings DL, Borra RJ, Wen PY, Ivy P, Batchelor TT, Rosen BR, Jain RK, Sorensen AG. Vessel architectural imaging identifies cancer patient responders to anti-angiogenic therapy. Nat Med 2013


 

Av Ram Gupta
Publisert 28. aug. 2013 16:10 - Sist endret 29. okt. 2018 11:15