Klart for LHC sesong 2

LHCs første sesong kulminerte med funnet av Higgspartikkelen. Etter to års vedlikehold og oppgradering, og 400.000 turer med heisen opp og ned 100 meter, er Cerns oppdagelsesmaskin klar for å entre nytt, ukjent terreng.

"Made in UiO:" Atlas' nye detektor installeres. Vår del øverst til venstre i bildet. Foto: Atlas.

Atlas-eksperimentet har fått en helt ny detektor

LHC er ikke det eneste som har blitt oppgradert før 13 TeV kollisjoner: ATLAS har også gjennomgått en rekker forbedringer og har til og med fått en hel ny detektor nærmest kollisjonspunktet, Insertable B-Layer (IBL).

Denne detektoren gir et punkt mer for å spore partikler laget i proton-kollisjonene, noe som gir bedre presisjon.

For å få delta i fysikkforskningen ved Atlas, må deltakerne også levere deler til selve detektoren. Ansatte ved UiO har bidratt til utviklingen og byggingen av den nye detektoren. Vi har blant annet vært med på å utvikle en av de to detektorteknologiene IBL består av, 3D silisium-sensorer, og dessuten bidratt til datautlesningen både med hardware og programvare.

Videoen under oppsummerer Atlas-oppgraderingen på 1,5 minutter. Musikken er forøvrig komponert på bakgrunn av grafer i Higgsoppdagelses-artikkelen. 

Disse var med

Det norske hardware-bidraget til IBL er et samarbeid mellom Elektronikklaben (ELAB) og seksjon for Høyenergifysikk.

Høyenergifysikk: Ole Myren Røhne

ELAB-personell: Først og fremst Ole Dorholt, samt Geir Frode Raanes Sørensen (test-systemet)

Mekanisk verksted: Per Einar Nordahl, Steinar Skaug Nilsen (tooling, jigger)

“Våre” involverte PhD-studenter:

- Håvard Gjersdal (3D-sensorutvikling)
- Beatrice Mandelli (QA, på CERN)
- Laura Franconi (Read-out SW)

Oppgraderingen er finansiert av det norske CERN-programmet gjennom HEPP-prosjektet.

 

 

 

Publisert 2. juni 2015 13:25 - Sist endret 25. okt. 2021 15:44